Ensimmäinen tekonivelrekisteri perustettiin Ruotsiin vuonna 1979. Jo seuraavana vuonna Suomi seurasi perässä, jolloin Suomen endoproteesirekisteri perustettiin Suomen Ortopediyhdistyksen toimesta ja hallinnassa. Myöhemmin Endorproteesirekisteri siirtyi viranomaisten yllpitämäksi ja leikkausten ilmoittaminen muuttui sairaaloille pakolliseksi. Ruotsin ja Suomen esimerkin innoittamina tekonivelrekisterit perustettiin Norjaan, Tanskaan, ja myöhemmin mm. Iso-Britanniaan, Australiaan, Uuteen Seelantiin ja Kanadaan.

Kaikki Suomen sairaalat lähettävät tehtyjen tekonivelleikkausten tiedot Endoproteesirekisteriin, jossa ne tallennetaan. Vuodesta 1980 lähtien on rekisteröity jo n. 160 000 lonkan ja n. 127 000 polven tekonivelleikkausten tiedot. Tätä valtavaa tietopankkia hyödynnetään sekä laadunvalvonnassa että myös tutkimustyössä. Tekonivelleikkausten väestötason tuloksista Suomessa on julkaistu lukuisia artikkeleita kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä 2000-luvulla.

Tekonivelkirurgian kehittyessä kansalliseen tekonivelrekisteriin kerättävän tiedon sisältö ja laatu vaatii säännömukaista päivittämistä. Suomen Endoproteesirekisteriin kerätty tieto ei riitä modernin tekonivelkirurgian tulosten raportointiin ja asianmukaiseen laadunvalvontaan. Siitä syystä Suomen Artroplastiayhdistys on aktiivisesti tarjonnut apuaan ja asiantuntemustaan Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselle (THL) Suomen Endopoteesirekisterin modernisoimiseksi. Tämän ansiosta rekisteriin kerättävät tiedot on saatu ajanmukaistettua ja marraskuussa 2015 julkaistiin uusi kaikille avoin käyttöliittymä, josta pääsee tarkastelemaan tekonivelrekisterin sisältöä.

Suomen tekonivelrekisteri