Perustaminen

fr

Suomen Artroplastiayhdistys perustettiin 2.12.1989. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli professori Sam Lindholm, ja hän oli yhdistyksen perustamisessa ratkaisevassa asemassa. Yhdistyksen toiminta jatkui aluksi pääkaupunkikeskeisenä laajeten sitten milleniumin aikoihin käsittämään koko valtakunnan. Nykyisin tavoite on toimia valtakunnallisesti ja saada Artroplastiayhdistyksen hallitukseen edustus kaikista yliopistosairaaloista.Artroplastiayhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ollut ja on edelleen tekonivelkirurgiaan liittyvän tiedon ja taidon ylläpitäminen ja kehittäminen Suomessa.

Historiaa

fr

Puheenjohtajat

Artroplastiayhdistyksen puheenjohtajana toimi pitkään dosentti E. Antero Mäkelä. Sitten seurasi varsin aktiivinen kausi vuodesta 2007 alkaen dosentti Petri Virolaisen luotsatessa yhdistystä. Viime vuosina toiminta on jatkunut aktiivisena, mistä osoituksena Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa – suositus ja aktiivinen osallistuminen Suomen tekonivelrekisterin uudistukseen. Nykyisen puheenjohtaja lääketieteen tohtori Mikko Mannisen kaudella artroplastiayhdistyksellä on runsaasti uusia haasteita toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Tutkimuksen kehittäminen

Artroplastiaan liittyvän toiminnan kehittämiseksi yhdistys on vuosittain tukenut tekonivelkirurgiaan liittyvää tutkimustyötä jakamalla apurahoja vuosibudjetin sallimissa rajoissa. Apurahan hakuilmoitukset julkaistaan jäsenkirjeissä ja Suomen Lääkärilehdessä.

Koulutus

Perustamisestaan lähtien yhdistys on osallistunut koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Vuodesta 2003 lähtien yhdistys on järjestänyt Valtakunnallisen tekonivelkirurgian kurssin joka toinen vuosi yhdessä yliopistosairaaloiden kanssa. Vuonna 2003 kurssi järjestettiin Kuopiossa. Tämän jälkeen olivat vuorossa Oulu 2005, Tampere 2007, Turku 2009, Helsinki 2011, Kuopio 2013 ja sitten jälleen Oulu vuonna 2015.

Kaikki kurssit ovat olleet korkealaatuisia koulutustilaisuuksia, ja toimintaan on kytketty myös moniammatillisessa mielessä hoitajien ja fysioterapeuttien osallistuminen tapahtumiin. Valtakunnallinen Tekonivelkurssi on nykyisin merkittävin kotimaassa järjestettävä tekonivelkirurgiaan liittyvä koulutustapahtuma. Uutena toimintana on tammikuussa 2016 ensimmäistä kertaa järjestettävä tekonivelkirurgian master class-kurssi, jonka ensimmäisenä teemana on haastava lonkan tekonivelen revisio.

Artroplastiayhdistys on jakanut tekonivelkirurgian asiantuntijalääkärin pätevyyttä vuodesta 2004 lähtien. Jäsenyyden hakuohjeet ja pätevyysvaatimuksia on päivitetty ja muokattu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Uudet hakuohjeet ja pätevyysvaatimukset ovat löydettävissä uusituilta kotisivuilta 1.1.2016 lähtien.

Tekonivelkirurgia tullee jatkossa keskittymään lisääntyvästi osaamiskeskuksiin. Tämä tulee todennäköisesti yhdenmukaistamaan tekonivelpotilaiden hoitoa Suomessa. Tämän päämäärän saavuttamiseksi Suomen Artroplastiayhdistys julkaisi kirjan ”Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa” vuonna 2010 ja päivitetyn version vuonna 2015. Kirjassa otetaan kantaa sairauskertomismerkintöjen asianmukaisuudesta aina implanttivalikoimaan ja kaikkeen sen väliltä.

Suomen Arthroplastiayhdistys ja etenkin hallitus on ollut viimeisten vuosien aikana huolestunut valtakunnallisen tekonivelrekisterin tilasta ja tulevaisuudesta. Tärkeä painopistealue tulevina vuosina tulee olemaan rekisterin arvon palauttaminen tasolle, jossa sitä lisääntyvästi voidaan referoida kansainvälisissäkin tutkimuksissa. Työläs ja laaja rekisteriuudistus on saatu loppusuoralle ja uusi kaikille avoin käyttöliittymä julkaistiin Ortopedian ja traumatologian päivien yhteydessä marraskuussa 2015.

Tekonivelkirurgia on erittäin hyödyllistä, kustannustehokasta, mutta myös kallista kirurgiaa. Jo nyt on nähtävissä merkkejä siitä, että taloudelliset realiteetit on entistä tarkemmin otettava huomioon hoitopäätöksiä tehtäessä. Tässä mielessä olisi erinomaisen tärkeää, että näistä asioista päätettäessä ortopedit ovat keskeisessä asemassa.

Artroplastiayhdistyksellä olisi mahdollisuus nyt ottaa uusi rooli kansallisena ohjeiston antajana ja toimia asiantuntijan roolissa tekonivelkirurgiaa koskevissa asioissa.

Julkaisut

• Suomen Artroplastiayhdistyksen suositus lonkan metalli-metalli tekonivelten seurannasta (suomeksi / in English)

CONTACT US